Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Navigate / search

2011-07-00 Nieuwsbrief Havensteder juli 2011 ‘Oude Peppelweg en omgeving’

juli 2011: Nieuwsbrief Havensteder de oude Peppelweg en omgeving

Havensteder heeft de informatiebijeenkomst van 9 juni positief ervaren. Zoals zij in hun nieuwsbrief aangeven streven zij ernaar in gesprek te blijven met de bewoners.

Link: Korte terugkoppeling van Havensteder op infoavond 9 juni 2011
Link: Mailwisseling verzoek aan Havensteder over specifieke aanvulling op nieuwsbrief voor Bewoners Lupine-Vesper
Link: Nieuwsbrief Havensteder de oude Peppelweg en omgeving juni 2011

2011-06-09 Informatieavond buitenruimte Lupine

woensdag 9 juni 2011: Informatieavond buitenruimte Lupine

In samenwerking met SBO is er voor de bewoners van Lupine-Vesper een open informatie-avond georganiseerd. Tijdens de open informatieavond heeft bewoonster Laura van der Sluijs van Lupine Vesper middels een presentatie, van de Deelgemeente en van Com•Wonen antwoord proberen te krijgen op een aantal onduidelijkheden.

Zoals:

  • De afbouw van het Vesperproject, appartementen of gezinswoningen?
  • De bouwprojecten aan beide zijden van de Peppelweg, wat en hoe hoog eigenlijk?Wat gaat dit voor de buurt betekenen?
  • Hoe wordt nu en straks het verkeer geregeld?
  • Blijft AH nu of wordt deze verplaatst?
  • Welke tijdelijke voorzieningen worden er getroffen en wanneer is het hele project klaar?

Namens de deelgemeente waren die avond aanwezig de heer Pieterson (portefeuillehouder buitenruimte deelgemeente Hillegersberg Schiebroek) en mevrouw Marjan van der Hoek (gebiedscoördinator Schiebroek en Terbregge). Namens Com•Wonen waren aanwezig Guus van de Water (senior projectmanager) en Lizzy van Gelder (wijkconsulent).

Link: Mailing aan bewoners Infoavond 9 juni 2011
Link: Flyer aan bewoners Infoavond 9 juni 2011
Link: Punten door Deelgemeente en Com.Wonen te verduidelijken
Link: Presentatie Infoavond 9 juni 2011
Link: Notulen Infoavond 9 juni 2011
Link: Artikel Rommelige omgeving Lupine-Vesper
Link: Formeel nog geen Bewonersorganisatie opgericht

2011-05-11 Eerste contact SBO

woensdag 11 mei 2011: Eerste contact SBO

Op een woensdag-ochtend vond de eerste afspraak plaats tussen de bewoonsters van Lupine-Vesper; Jeanine van Barneveld en Laura van der Sluijs en de voorzitter van de SBO Jan van Arkel. Gesproken werd over de onduidelijkheid van de planning van de verdere herontwikkeling in complex 5 en over de verkeersproblemen in de wijk Lupine (waar op dat moment nog straten afgesloten waren.) Jan van Arkel opperde het idee om de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek en woningbouwcorporatie Com.Wonen uit te nodigen om tijdens een open informatie-avond  aan de bewoners duidelijkheid over e.e.a. te verschaffen.

Link: Uitnodiging van SBO aan de Deelgemeente en Com.Wonen voor informatie-avond

2011-04-07 Opzoomer Mee Roadshow

donderdag 7 april 2011: Roadshow van Opzoomer Mee

In de pauze van de Opzoomer Mee Roadshow vond een gesprekje plaats tussen bewoonsters van Lupine-Vesper; Jeanine van Barneveld en Laura van der Sluijs en de voorzitter het dagelijks bestuur van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek: Jan Cees van Duin. Laura van der Sluijs gaf aan dat ze graag de verkeerssituatie in haar wijk wilde verbeteren en vroeg aan Jan Cees van Duin of b.v. extra drempels onder opzoomeren viel en of onder burgerinitiatief. Dit gesprekje werd opgevangen door de toenmalige voorzitter van de Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek; Jan van Arkel. In het daaropvolgende gesprekje gaf Jan van Arkel aan de bewoonsters uit de wijk Lupine aan dat er in de Wijk Lupine een aantal zaken spelen en dat SBO graag een keertje met hun een afspraak wilde maken om hierover te praten.

Link: E-mail SBO uitnodiging gesprek